CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ CUNG CẤP DỤNG CỤ VIỆT

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ CUNG CẤP DỤNG CỤ VIỆT

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ CUNG CẤP DỤNG CỤ VIỆT

VIETTOOLS PROFESSIONAL TOUR
concept gala:STAR NIGHT - 096.191.77.68
Ngày đăng: 09:50 AM, 15/04/2019

1/. KDL Hòn Rơm 800 khách : https://www.youtube.com/watch?v=no2jVk9kc9M&t=14s

2/.BMB steel 500 khách : https://www.youtube.com/watch?v=MEsN3s5UXg4&t=952s

3/.Bel viet nam Phomai con bò cười 250 khách : https://www.youtube.com/watch?v=HMjJFzqBnJg&t=3s

4/. GHTK 2000 Khách : https://www.youtube.com/watch?v=T9NL4mqSBo0&t=29s

5/. Nhà Hàng Quê Nhà-taka plaza 500 khách https://www.youtube.com/watch?v=TdOvxuLI_-E&t=39s

6/. Grand Puratos 250 khách : https://www.youtube.com/watch?v=rXhpv6RRLAE&t=7s

7/.MSC Viet Nam 250 Khách : https://www.youtube.com/watch?v=PdB3zVT43kk&t=14s

8/. Thủ Thiêm ream 200 khách : https://www.youtube.com/watch?v=IblGqiyl3jc&t=49s

9/. Trần Anh Group 800 Khách Team : https://www.youtube.com/watch?v=PcgVFxDxo4o&t=82s

10/. DMS PRO 150 khách : https://www.youtube.com/watch?v=bQ2CTLQ-bXA&t=467s

And More…www.Viettools.vn

Chia sẻ: