CONCEPT TEAMBUILDING : CONNECT TO SHINE 2019/096.191.77.68

CONCEPT TEAMBUILDING : CONNECT TO SHINE 2019/096.191.77.68

CONCEPT TEAMBUILDING : CONNECT TO SHINE 2019/096.191.77.68

VIETTOOLS PROFESSIONAL TOUR
CONCEPT TEAMBUILDING : CONNECT TO SHINE 2019/096.191.77.68
Ngày đăng: 09:51 AM, 15/04/2019

1/. KDL Hòn Rơm 800 khách : https://www.youtube.com/watch?v=no2jVk9kc9M&t=14s

2/.BMB steel 500 khách : https://www.youtube.com/watch?v=MEsN3s5UXg4&t=952s

3/.Bel viet nam Phomai con bò cười 250 khách : https://www.youtube.com/watch?v=HMjJFzqBnJg&t=3s

4/. GHTK 2000 Khách : https://www.youtube.com/watch?v=T9NL4mqSBo0&t=29s

5/. Nhà Hàng Quê Nhà-taka plaza 500 khách https://www.youtube.com/watch?v=TdOvxuLI_-E&t=39s

6/. Grand Puratos 250 khách : https://www.youtube.com/watch?v=rXhpv6RRLAE&t=7s

7/.MSC Viet Nam 250 Khách : https://www.youtube.com/watch?v=PdB3zVT43kk&t=14s

8/. Thủ Thiêm ream 200 khách : https://www.youtube.com/watch?v=IblGqiyl3jc&t=49s

9/. Trần Anh Group 800 Khách Team : https://www.youtube.com/watch?v=PcgVFxDxo4o&t=82s

10/. DMS PRO 150 khách : https://www.youtube.com/watch?v=bQ2CTLQ-bXA&t=467s

And More…www.Viettools.vn

Chia sẻ: