viettools,viettoolsprofessionalteambuilder,viettoolscapacitybuilding,viettoolscapacityteambuilder

viettools,viettoolsprofessionalteambuilder,viettoolscapacitybuilding,viettoolscapacityteambuilder

viettools,viettoolsprofessionalteambuilder,viettoolscapacitybuilding,viettoolscapacityteambuilder

VIETTOOLS PROFESSIONAL TOUR
TEAMBUILDING 2019 - SOTRANS CHIẾN DỊCH 402
Ngày đăng: 03:24 PM, 31/03/2020

TEAMBUILDING - GALA DINNER

hoạt động wantup

hoạt động chia đội

hoạt động xếp logo thương hiệu công ty

hoạt động thử thách trong chương trình

hoạt động kết game, gắng kết đội nhóm thánh một, tạo nên một công ty vũng chắc, bên vững

hoạt động gala - lữa trại

 

Chia sẻ: