CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ CUNG CẤP DỤNG CỤ VIỆT

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ CUNG CẤP DỤNG CỤ VIỆT

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ CUNG CẤP DỤNG CỤ VIỆT

VIETTOOLS PROFESSIONAL TOUR
TRUYỀN NHIỆT HUYẾT QUYẾT THÀNH CÔNG
Ngày đăng: 02:57 PM, 21/03/2019
 
 

Lấy câu chuyện của người Viking để kể nên câu chuyện của các chiến binh sales. Chương trình mô tả một quá trình phát triển để trở nên vượt trội của các Viking đi lạc và hành  trình khám phá ra những yếu tố quan trọng để họ phải đoàn kết lại với nhau vì mục tiêu chung .
TẠO ĐỘNG LỰC TRUYỀN TẢI GIÁ TRỊ THỬ THÁCH
TINH THẦN ĐỘI NHÓM
HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN, tạo nên sự gắn kết cao: Nhân viên có thể  cảm thấy được CÔNG NHẬN, TIN TƯỞNG và KHÍCH LỆ   hơn trong  công việc và cuộc sống…

Phát triển những giá trị và lợi ích của tinh thần đồng đội và phối  hợp đến các thành viên tham dự một cách liên tục và chuyên
nghiệp nhất

Chia sẻ: